Tomi kết hợp thiết kế hiệu quả và sáng tạo với mọi thứ cần thiết của một chiếc cặp đi học. Thiết kế vì sự thoải mái thực sự phân phối trọng lượng từ vai đến vùng xương chậu ổn định hơn. Tomi phát triển mẫu mã đa dạng từ mẫu giáo đến trung học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *