Thiết kế dựa trên tiêu chí tiện ích là chính. Tomi lắng nghe để hiểu trẻ cần gì về người bạn thân thiết của mình để cho ra những sản phẩm tiện ích nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *